Anna M. Constanseu

Organitzadora i Comisària de la Ruta de l'Art

L’art no descansa. Admirat, sobre murs, sobre parets blanques, peanyes, sobre el terra, en l’aire, l’art es mou. Està viu, efímer, dinàmic... des de la Ruta de l’Art, un any més el volem gaudir de la seva essència per retenir-lo i fer-lo perdurable.

Treballem per nosaltres, pel que estimem i necessitem, per amor, per desig, per anhel, però, sobretot, pel que creiem. Perseverança, il·lusió i esperança és el que em porta, any rere any, a seguir amb aquest projecte.

 

Salvi Güell i Bohigas

Alcalde de Castelló d'Empúries

Teniu a les vostres mans el catàleg de la 12a Ruta de l’Art, aquest esdeveniment lúdic i cultural que converteix, any rere any, el nostre centre històric en un gran aparador de l’art.

Teniu a les vostresmans el catàleg de la 12a Ruta de l’Art, aquest esdeveniment lúdic i cultural que converteix, any rere any, el nostre centre històric en un gran aparador de l’art.

 

 

Dr. Manuel Aramendía 

Vicedegà de cultura. Facultat de Belles Arts

En la dotzena edició de la Ruta de l'Art, la Facultat de Belles Arts participa amb un grup de professors i estudiants molt diversos. Hi estan representades l'escultura sonora, els treballs en ferrosiliconaceràmica i instal·lació. L'escala dels treballs presentats també és molt variada.

Presentem obres tant de petit format com de gran format, cada una amb la seva especificitat lingüística.

.