Propostes escultòriques
 

En la dotzena edició de la Ruta de l'Art, la Facultat de Belles Arts participa amb un grup de professors i estudiants molt diversos. Hi estan representades l'escultura sonora, els treballs en ferro, silicona, ceràmica i instal·lació. L'escala dels treballs presentats també és molt variada.

Presentem obres tant de petit format com de gran format, cada una amb la seva especificitat lingüística.

Volem agrair a l'organització de la Ruta de l'Art que un any més ens ofereixi un espai expositiu per mostrar reunides les nostres propostes escultòriques, ja que entenem que l'exposició pública dels treballs és no solament una part fonamental del procés formatiu dels nostres estudiants, sinó que, a més, ens permet col·laborar en la dinamització del territori que la Ruta de l'Art posa en marxa des de Castelló d'Empúries.

 

 

DR. MANUEL ARAMENDÍA
Vicedegà de cultura. Facultat de Belles Arts